Koulunmäelle lämpö maasta

Viime viikola pohithiin aivan porukassa, että mitenkä meän koulu lämmitethään jatkossa. Meän varapuhheenjohtaja kilpailutti lämmitysjärjestelmiä ja meilä oli pöyvälä käytännössä saman suuruset tarjoukset maalämmöstä ja hakheesta.

Poristiin käyttökustannuksista, jokka olis nykysillä hinnoila 600 e/vuosi kalhiimmat maalämmössä. Met haema investointhiin hanketukea, jolloinka talkootyön määrä vähentää oman rahan tarvetta. Pieniläki talkootunneila saisima oman rahan osuuen johonki 15 000 e tietämille. Hakejärjestelmän pysthöön saamiseksi pystysimmä tekheen enemmän talkoita ja eikhään met pystyttäis tuo oman rahan ossuus melkein puolithaan.

Muttako niitä talkoita pitäis tehä sen investoinnin jälkheenki tuossa hakheessa, niin met hallituksessa laiskoina ihmisinä päätimä, että käytämä net kyläläisten talkoointoilut johonki muuhun. Miksikä se hake tuntu kuitenki jotenki niinko varmemmalta ratkasulta tämmösseen issoon tilhaan? Se pallaa pakkasella ko pakkasella eikä teho lopu kesken, lissää höökiä vain. Ja ko siihen sähkön hinhtaan meilä on niin kovin vaikea vaikuttaa.

Koulun ylläpiossa riittää tulevina vuosina talkoilua muutenki ja haluaisimma met jotaki mukavaa tapahtumaa ja touhua järjestää jatkossaki. Siksi paikala olheet hallituksen jäsenet kuitenki totesit yksmielisesti, että maalämpö saapii meän koulun jatkossa lämmittää.